24 White Willow Ridge, Black Mountain, NC

24 White Willow Ridge
Black Mountain, North Carolina

MLS #3547092

$283,000